Cardiff & Vale Health Charity – Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro

hc logo transparent 1

The Cardiff & Vale Health Charity is the official charity of Cardiff and Vale University Health Board.

The Health Charity manages more than 300 funds for equipment, research, treatment and patient care, so donations can support work and projects that are over and above normal NHS funding.

To read more, visit their website.

hc logo transparent 1

Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro yw elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Mae’r Elusen Iechyd yn rheoli mwy na 300 o gronfeydd ar gyfer offer, ymchwil, triniaeth a gofal cleifion, felly gall rhoddion gefnogi gwaith a phrosiectau sy’n ychwanegol at gyllid arferol y GIG.

I ddarllen mwy, ewch i’w gwefan.